FANDOM


26751773953 fd9b4429a1 b-1-

Karlštejn. Pozdně gotické záclonové okno purkrabství. Na konci 19. století obnovil Josef Mocker.

Stavba > otvory > Okno

Záclonové okno je nahoře ukončeno překladem či záklenkem v negativně zakřiveném tvaru, který připomíná volně spuštěné závěsy, upoutané na boku ostění. Otvor tak není zakončen vyklenutým obloukem či přímým překladem, ale naopak útvary, které z pohledového hlediska odpovídají spíše zaobleným krakorcům.

Malebně působící útvar je esteticky a stylově výrazným formalistním popřením jednoho ze základních atributů gotiky, klenutého oblouku, vzpírajícího stavební hmotu nad otvorem.

Záclonová okna jsou příznačná zejména pro část pozdně gotické a gotickorenesanční architektury ve střední Evropě, kde je jako první uplatnil stavitel Arnold Vestfálský na hradním paláci v Míšni. Odtud se tento malebný a nezvyklý útvar šířil spolu se sklípkovými klenbami a dalšími inovativními prvky též do Čech.

Ve slovnících se objevují i jiné formy psaní: "okno záclonové", "okno, záclonové".