FANDOM


Slovník > T > Trafostanice

4732847672 b1e7f2ab19 b-1-

Horní část věžového objektu lokální trafostanice asi z 20. let 20. století. Radim (okres Kolín), centrum obce, mezi mostem a zámkem.

Transformátorová stanice. Objekt se zařízením sloužícím ke změně napětí v rozvodné síti střídavého elektrického proudu. Z technických i ekonomických důvodů je v elektrárnách produkován proud o vysokém napětí. To je výhodné i pro dálková vedení distribuční sítě. Na cestě k odběrateli se proud obvykle v několika stupních transformuje, a to až na nízké napětí (NN), které se používá pro běžnou občanskou spotřebu (380/220 V).

Trafostanice v prostředí historických sídel a v krajině

Transformátorové stanice mají obvykle podobu staveb strohého industriálního architektonického výrazu, případně jsou menší transformátory umístěné na sloupech (takové transformátory se zejména na venkově uplatňují pro dodávku proudu o NN. Přesto však z různých důvodů vznikaly i výtvarně a slohově hodnotné stavby, projektované předními architekty, jak to zejména v počátcích elektrotechniky odpovídalo nadšení pro technický pokrok.

4966989381 6e0c4a78b0 b-1-

Bloková trafostanice asi ze 60. let 20. století. čp. 262, Preslova 9, Smíchov (Praha 5)

Z hlediska památkové péče je významná zejména potřeba ochrany veškerých historických zařízení technického účelu. K nim patří i dochovaná transformační zařízení z doby počátků a velkého rozvoje elektrifikace v první polovině 20. století.

V památkové komunikaci jsou elektrické transformátorové stanice běžně označovány poněkud hovorově znějícím termínem trafostanice. Tento pojem ovšem dominuje i v technické a komerční sféře, takže lze očekávat, že mu vždy bude porozuměno správně.

Alternativní názvy: transformovna, transformátorová stanice, transformační stanice

Typy trafostanic

Stavební hledisko

Betonové, kombinované a celokovové kioskové stanice jsou zpravidla využívány pro provizorní provoz. Jedná se o kontejnerové objekty, které se kompletně vybavené technologií osazují na připravenou zpevněnou plochu.

Stožárové nebo sloupové trafostanice jsou upevněné na speciálně dimenzovaném stožáru nebo sloupu vzdušného vedení.

Trafostanice jako téma památkové péče

Konverze

S rozvojem techniky dochází i k tomu, že trafostanice ztratí svou původní funkci. K převodu napětí je místo ní využíváno jiné zařízení, které nelze umístit do původního objektu.

Příklady nového využití

Věžová lokální trafostanice byla upravena a vysvěcena a slouží jako kaple.

Velký objekt trafostanice pražské tramvajové dráhy z roku 1938 je upravován na galerii.[1]

Odkazy

Blog

MIS dnes: Památkáři postupně vyfotografují prakticky cokoliv – a je to tak správně! (20181112)

MIS dnes: Transformátory jsou ...všude (20181121)

Externí odkazy

Wikipedie (stručně stav, bez historie)

Reference

  1. Trafostanice a měnírna U Bruských kasáren 3 (prostor-ad.cz). (verif. 20181120)