FANDOM


Kategorie: Slovník.

Přední vědecký pracovník památkové péče v Brně - od roku 1949, vysokoškolský pedagog na brněnské univerzitě v oborech dějin umění a památkové péče - od roku 1956.

Dne 25.11.2013 jej ministr kultury Jiří Balvín za celoživotní přínos české kultuře ocenil medailí Artis Bohemiae Amicis.

Prof. PhDr. Miloš Stehlík, který 14.11.2013 oslavil své devadesáté narozeniny, vystudoval dějiny umění a klasickou archeologii na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Od pomocné vědecké síly se vypracoval až na profesora dějin umění, na Masarykově univerzitě přednáší dodnes. Zabývá se především sochařstvím doby baroka, je mimo jiné spoluautorem publikace Umění baroka na Moravě a ve Slezsku. Je spoluautorem odborných knih, mimo svůj obor se věnuje také psaní poezie.
Slavnostního předávání ceny se zúčastnila spolu s dalšími hosty z oblasti kultury a památkové péče například poslankyně Národnej rady SR a předsedkyně slovenského občanského sdružení Via Cultura paní Magdalena Vášáryová. Sdružení Via Cultura, které na Slovensku podporuje a mnoha způsoby obohacuje kulturní sektor, bylo tím, kdo podal na Ministerstvo kultury návrh na udělení ceny Artis Bohemiae Amicis Miloši Stehlíkovi.
Medaili Artis Bohemiae Amicis udělují ministři kultury od roku 2000 významným osobnostem za šíření dobrého jména české kultury u nás i ve světě.
Zdroj zprávy.