FANDOM


Biografický slovník

[Heslo je rozpracováno! Díky za pochopení! Díky předem též za případnou pomoc!]

* 7.6.1920 Terst (Itálie), + 28.12.2003 Praha (Česká republika)

Znalkyně historické architektury a stavebních konstrukcí, učitelka památkářů.

Život

Studia

Zaměstnání

Fakulta architektury ČVUT v Praze (doc.).

Činnost v oblasti památkové péče (Působení v institucích, spolcích, redakcích a výborech)

Odborné badatelské zaměření

Zejména středověká architektura, její typologie a konstrukční podstata. Pečlivé "inženýrské" postupy stavební analýzy.

Wikia150712-radova-sklipkove-klenby-mapka

Mapka výskytu sklípkových kleneb.

Sklípkové klenby. Mapka výskytu sklípkových kleneb v ČR.

Skalalogie. Nauka o geometrickém projektování a výstavbě schodišť.

Teorie, praxe a výuka SHP.

Publikační, přednášková a vzdělávací činnost

Kroužek

19964317490 e20638e616 h-1-

Paní docentka Milada Radová-Štiková v kruhu svých žáků a přátel v roce 1990. Foto Jiří Škabrada.

Paní docentka Radová založila a dlouhá léta organizovala činnost nepočetné, ale zásadní skupinky studentů fakulty architektury ČVUT. Předmětem pravidelných schůzek byly konzultace ke speciálním tématům stavebně-historických průzkumů, detailní diskuse nad rozpracovanými průzkumy, ale také prezentace tématických studií, přednášky externích odborníků apod. Pojetí kroužku významně podporovalo analytické zaměření přístupu studentů k památkám a ukazovalo i význam diskusí pro správné hodnocení získaných poznatků.

Schůzky kroužku byly ovšem natolik pověstné, že se jich rádi zúčastňovali i odborníci z praxe, kteří přicházeli s dalšími podněty či s aktuálními příklady průzkumů památek v terénu.

Účastníci kroužku (výběr)

[Prosím o dodání informací pro případně potřebné doplnění! Díky předem!]

 • Mirko Baum
 • Tomáš Dittrich
 • Petr Dostál
 • Jiří Horký
 • Lenka Hornychová
 • Marta Hradečná (svob. ...)
 • Petr Chaloupek
 • Petr Chotěbor
 • Štěpán Jakubec
 • Yvonne Janková
 • Vít Jesenský
 • Jan Kaigl
 • Karel Ksandr
 • Břetislav Kubíček
 • Vojtěch Láska
 • Petr Macek
 • Petr Malinský
 • Jaroslav Pachner
 • Emil Přikryl
 • Michael Rykl
 • Miloš Solař
 • Ladislav Svoboda
 • Jiří Škabrada
 • Petr Vaďura
 • Ivan Vavřík
 • Dalibor Vokáč
 • Eva Volfová
 • Jan Žižka

Hostující

Ocenění

Státní cena za památkovou péči.

Odkazy

Medailony

SOLAŘ, Miloš: Doc. Ing. arch. Milada Radová-Štiková, CSc., in: Věstník Klubu Za starou Prahu, 2000, č. 1-2, s. 33. (80 let paní docentky.) JPG

Vzpomínky

SOLAŘ, Miloš: Paní docentka Radová odešla. On-line.

Vladimír ŠLAPETA: Za Miladou Radovou-Štikovou, in: Architekt, roč. 50, 2004, č. 2, s. 55. JPG

Externí odkazy

Skupinka na Facebooku.

Bibliografie

academia.edu

Databáze NK ČR.

RADOVÁ-ŠTIKOVÁ Milada: Sklípková klenba, příspěvek k dějinám pozdně gotické architektury, in: Umění VI, 1958, s. 217.

RADOVÁ-ŠTIKOVÁ Milada: Architektura románská. Nástin románské architektury v Čechách. ČVUT, Praha. 1972.

RADOVÁ-ŠTIKOVÁ Milada: Předrománská a románská architektura Středočeského kraje. Středisko státní pam. péče a ochrany přírody Středočeského kraje, Praha, 1983.

RADOVÁ-ŠTIKOVÁ Milada: Steinerne Treppen des 13. bis 16. Jahrhunderts. In: Scalalogia, Schriften zur internationalen Treppenforschung, Band II. Franz-Sales-Verlag Eichstätt / Wien 1986.

RADOVÁ-ŠTIKOVÁ, Milada, SOMMER Jan: Příspěvky k výskytu koutových věží středověkých staveb, in: Acta polytechnica – Práce ČVUT v Praze 13 (I,1) 1987, s. 111-129. ISSN 0322-7510. On-line.

RADOVÁ-ŠTIKOVÁ Milada: Das Zellengewölbe im Ostseeraum, in: Kunst im Ostseeraum, mittelalterliche Architektur und ihre Rezeption, 1990, S. 84-87.

RADOVÁ-ŠTIKOVÁ Milada: Ke stavební technologii středověkého domu, in: Husitský Tábor. Sborník Husitského muzea, 10, 1988-1991, vyd. 1991, s. 97-102.

RADOVÁ-ŠTIKOVÁ Milada, ŠKABRADA Jiří: Románské stavitelství, Vydavatelství ČVUT, Praha, 1992, 176 s.

RADA Oldřich, RADOVÁ-ŠTIKOVÁ Milada: K šíření architektonického slohu Arnolda Westfálského v zemích Koruny české – Horní a Dolní Lužice, in: Zprávy památkové péče, roč. 56, 1996, č. 12, s. 2–7.

RADA Oldřich, RADOVÁ-ŠTIKOVÁ Milada: Kniha o sklípkových klenbách, Jalna, Praha 1998, 384 s. ISBN 80-901743-7-X. Rec: KALINA, Pavel: Milada a Oldřich Radovi, Kniha o sklípkových klenbách, in: Umění, roč. 47, 1999, s. 241-243.

RADOVÁ-ŠTIKOVÁ Milada: Sklípkové klenby karlštejnského purkrabství, in: Průzkumy památek, roč. 8, 2001, č. 1, s. 73-78.

RADOVÁ-ŠTIKOVÁ Milada: K některým projevům saské architektury z období pozdní gotiky až renesance, in: Průzkumy památek, roč. 9, 2002, č. 1, s. 114-125. Anotace.

RADOVÁ-ŠTIKOVÁ Milada: Portál v Záboří nad Labem, in: Dějiny staveb 2003, Klub Augusta Sedláčka ve spolupráci se sdružením pro stavebněhistorický průzkum, Plzeň 2004, 252 s.

RADOVÁ-ŠTIKOVÁ Milada: Příspěvky k otázce nejstarších českých zděných domů, in: Zprávy památkové péče, roč. 70, 2010, č. 6, s. 383–386. On-line PDF.

Reference

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.