FANDOM


Slovník

8151225127 17fcc765f3 z d-1-

Příklad restaurátorské sondy. Zdroj.

Obecně jakákoliv zkoumaná součást památky. Podle konkrétních okolností se může jednat o části stavby podrobované speciálním průzkumům (krov, restaurátorský průzkum), části krátkodobě dostupné průzkumu (úsek zdiva či omítkových vrstev zbavených omítek).

Často se o nálezových situacích mluví v případech dílčích výzkumů typu OPD. Jako nálezovou situaci v takových případech označujeme např. část stavby zbavenou omítek. V jistém smyslu je ovšem "situací" - okolností vyvolávající potřebu průzkumu a dokumentace i "akce" - probíhající oprava, sondáž statického průzkumu apod.

Sonda na připojeném snímku také naznačuje, že sondování může být velmi dynamickým postupem, jehož výsledkem se může stát těžko informačně "uchopitelný" tvar sondy (vyvolaný sledováním výtvarného motivu odhaleného v sondě apod., překračujícího "apriorní" návrh původní sondy). V podobných případech je často požadován pravidelnýc tvar, který umožní logické zpracování informací (profil v archeologické sondě, pravoúhlá sonda restaurátorského průzkumu...).

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.