FANDOM


Stavba > Části stavby > Střecha > Krov | Dřevěné konstrukce historických staveb

U historických krovů ve střední Evropě bylo nutné dosahovat určitého spádu střešní krytiny, aby byl zajištěn spolehlivý odvod dešťové vody, ale také aby nedocházelo k velkému hromadění sněhu.

Obvyklou součástí konstrukce tradičního krovu jsou souběžné trámy vztyčené v rovině střešní krytiny, tvořící hlavní součást příčných vazeb. Jejich rozteč obvykle nepřesahuje 1 m (na hustotu krokví měla vliv váha předpokládané krytiny, takže při záměně za těžší krytinu někdy dochází k poruchám krovu). Nad korunou obvodové zdi stavby jsou krokve často čepované do horních konců ploch vazných trámů, které obvykle tvoří základnu trojúhelníku tzv. příčné vazby krovu.

Na krokve byly obvykle pomocí kovaných hřebů upevňovány vodorovné střešní latě, na které byly pomocí háků zavěšovány pálené tašky, přibíjeny šindele, přivazovány došky... (vyskytuje se ovšem mnoho individualizovaných řešení).

Krokve jsou obvykle rozepřeny příčným hambalkovými trámy s cílem omezit prohýbání mnoho metrů dlouhých trámů. Dále jsou krovy zpravidla opatřeny podélnými vazbami souvisejícími s podélným vyztužením krovu proti náklonu příčných vazeb, tzv. zavětrováním.