FANDOM


Slovník > Materiály v architektuře a stavitelství

(Rozpracovaná stránka! Díky za pochopení!)

Výběr výskytu a užívání kovů v historickém stavitelství navazuje na roční téma Národního památkového ústavu 2016.

24308128376 c5f076b1d5 b-1-

Schodiště z válcované a kujné oceli a z litiny.

Kovy se vyznačují různými vlastnostmi vhodnými pro vytvoření specifických architektonických prvků; jemně plasticky členěných, případně se zvláštními pohledovými vlastnostmi povrchů, jako je barevnost, vysoký lesk apod.

8068200543 4de7ca757d b-1-

Loggie před jižním průčelím zámku Hluboká na Vltavou

Rovněž tak mají specifické mechanické vlastnosti, podle složení a zpracování použitého kovu či slitiny umožňující jemné povrchové cizelování, vysokou pevnost štíhlých konstrukčních prvků, pevnost v tahu, pružnost apod.

Vlastnosti kovů lze také ve velkém rozsahu modifikovat již samotným postupem zpracování – tavením s legurami, litím taveniny, kováním, tepáním, kalením, popouštěním, černěním, elektrolyticky....

Kovy se většinou vyznačují také elektrickou vodivostí, což v moderní době vedlo a vede k instalaci rozsáhlých elektrických rozvodů silových i signálních. Rozvoj informačních technologií přináší také další požadavky na elektrické rozvody a v rozsáhlé míře také na instalaci antén, dohlížecích kamer, bankomatů, systémů pro kontrolu oprávněnosti procházejících osob, ochranu zejména movitých památek apod.

Z hlediska památkové péče s užitím kovů souvisejí specifické problémy ochrany před korozí a péče o povrchové úpravy.

(Stranou jsou zde ponechány všechny "nestavební" způsoby užívání kovů - odívání, kuchyňské náčiní, šperkařství, podkovářství, zbrojařství, dopravní stroje, lodě, chirurgie...)

Dekorativní prvky staveb vyrobené z kovu

Pamětní desky. Pomníky. Památníky. Erby. Štíty. Znaky.

Pokovení. Zlacení plátky. Galvanické pokovení.

6866050762 fccf4d7432 b-1-

Litinová hlavice sloupku pavlače zámku ve Slatiňanech.

Sloupy s hlavicemi.

Chrliče okapů.

Špice. Korouhve.

Konzoly praporů.

4899188494 b38106145f b-1-

Bronzová váza na zábradlí Čechova mostu v Praze.

Vázy.

Ploty. Mříže. Zábradlí.

15968127472 94a220f219 b d-1-

Otočný kovový a světelný reklamní poutač na střeše obchodního domu Bílá labuť v Praze.

Markýzy.

Střešní nástavby. Reklamy.

Symbolické prvky staveb

Kovy jako symboly vlastností.

Kovy jako symboly mocenské pozice.

Kovy jako symboly řemesel, průmyslových či vědeckých odvětví.

Kovy jako výtvarné prvky staveb

Barvy kovových předmětů jako součást celkového výtvarného řešení objektu.

"Kovová" barevnost napodobená např. nátěrem prvků z jiných materiálů.

Barevnost kovových i nekovových předmětů napodobující ušlechtilejší materiál (např. zlacení).

Kovy jako imitace jiných materiálů

Tvarová variabilita kovových materiálů vede často k jejich uměleckému využívání k vytvoření dílů či celků, napodobujících přírodní materiály, mýtická díla minulosti, rostliny, živočichy i lidi. Někdy je realistická napodobivost převažující, jindy umožňují vlastnosti kovu libovolnou míru stylizace (antikizující formy, florální secese či kubismus).

Napodobeniny střešních tašek lisované z plechu.

Kovové stavby

15313367765 a77b663c36 b-1-

Čechův most v Praze.

Věže. Mosty. Lávky. Stožáry.

Dopravní terminály. Autobusová nádraží.

Skleníky.

Technické stavby. Vysoké pece. Těžní věže. Sila.

Provizorní stavby. Mobilní objekty.

15043301406 af721f9fb9 b-1-

Detail výzdoby kandelábru na Čechově mostu v Praze.

Kandelábry.

Sochařská díla z kovu s kovovou kostrou

Velká sochařská díla s ocelovou konstrukcí a bronzovou "obšívkou". Socha Svobody. Jezdecká socha Jana Žižky na Vítkově v Praze, či socha sv. Václava na Václavském náměstí v Praze, sousoší Mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí v Praze.

Drobné kovové stavby

Altány. Kiosky. Sklady. Zastávky veřejné dopravy. Kryty. Bunkry.

Fontány.

Kovy jako konstrukční materiál

Stavby s kovovou konstrukcí

Střešní a podkrovní ateliéry. Ateliérová okna ve střechách.

Krovy. Ocelové krovy mohly být uplatněny i pro zastřešení historických staveb např. po zániku či pro náhradu staršího zastřešení, jak je tomu na domě U Kamenného zvonu v Praze.

Příhradové konstrukce továrních hal, drážních a jiných technických provozních objektů.

Stavby s kovovým skeletem

Stavby se sloupy a stropními nosníky z kovu se objevují během 19. století, přičemž velmi často je tato konstrukce skryta za kulisou, maskou či "karosérií" historizující či secesní fasády, posléze i průčelí modernistických. V takové podobě byly tyto konstrukce na počátku budování mrakodrapů či velkokapacitních továrních hal či skladišť. Během 20. století ve velké míře převládly skelety železobetonové.

Montované stavby

Sklady, garáže, boudy

Stavby s kovovými povrchy stěn

Vlnité plechy
Plechové šablony

Stavby s kovovými konstrukčními doplňky

Spony, táhla, kotvy, vzpinadla, vzpěradla.

Spony v konstrukci okenních stěn gotických katedrál.

Fbtradicni160117-kovy-spony

Kované spony stabilizují subtilní arkády Belvedéru v Praze.

Spony stabilizující subtilní sloupové arkády apod.

Vzpinadla střech.

Armatury
Schody. Žebříky. Lávky. Balkóny
4695199169 28c4a9bd5e b-1-

Visuté spirálové schodiště ve "Federálu" v Praze.

Schodiště přímá, zalomená, víceramenná, šneková.

Stabilní žebříky.

Spojovací prvky jiných stavebních materiálů

Trny. Kramle. Kotvy. Spony.

Střešní krytiny

Ocelový plech pozinkovaný. Pásový plech. Plechové šablony. Vlnitý plech.

4511528615 6a617018bd b-1-

Měděný plech na střechách malostranských a staroměstských chrámů v Praze.

Měděný plech.

Olověný plech.

Opláštění stěn staveb

Oplechování často slouží k ochraně a ukrytí tepelných izolačních systémů.

Okna, dveře - zárubně, výplně

Mřížová vrata. Rolety. Okenice. Střešní okna. Mříže.

Kovová okna "tovární". Kovová okna zejména barokních kostelů.

Zavěšení křídel otvorových výplní. Panty, čepy.

Zavírací a zamykací mechanismy.

Vrata a křídla kovaná či plátová a plechová. Oplechování dřevěných křídel. Požární dveře.

Kování - stavební, truhlářské

6839612774 81043f06f6 b-1-

Vysoký plot sestavený z rozměrných litinových polí.

4899185686 0f18608fdf b-1-

Zábradlí Čechova mostu v Praze.

Zábradlí. Ploty. Mříže.

Kovové stroje související se stavbou

Dopravní zařízení. Výtahy. Eskalátory. Konzoly ložisek transmisí...

Stropy

Stropy z 19. století s traverzami a segmentovým či neckovým cihlovým klenutím.

Armatury, výztuže ve zdivu

Pletivo. Sítě. Betonářská ocel.

Armování omítek pletivem, sítěmi, drátky.

Improvizovaná opatření k zachycení nestabilních konstrukcí

Kramle. Spony. Obruče.

Technické zařízení budov

Rozvody médií (vodovody, plynovody, vytápění). Topná tělesa.

Okapy.

Kanalizace.

Elektrická vedení a další zařízení.

Svítidla.

5559478397 442ba119f0 b-1-

Bleskosvod přerušený zřejmě zloději kovů představuje mimořádně závažné ohrožení památky (i když je zpravidla zemnicích vedení více).

Bleskosvody.

Vzduchotechnika. Klimatizace.

Doplňkové provozní součásti budov

Požární zabezpečení. Stabilní rozvody hasicí látky.

Obchodní výkladce, krámce.

Kotvení trolejí.

Mm160109-pms-0269-karmelitska-28-160109-DSC1675

Označení firmy sídlící v budově (Praha, Malá Strana, čp. 269/III, Karmelitská 28). Deska je zřejmě litinová, podobně jako lišty rámečku. Z památkového hlediska je významné, že se pravděpodobně jedná o původní vybavení domu, i když zřejmě osazené v nepůvodním místě (případně alespoň odpovídá stylu domu).

Označení domů. Domovní znamení. Firemní označení. Upevnění praporů, billboardů.

Poštovní schránky.

Přístřešky.

Ochranné prvky chátrajících staveb pro zábranu úrazů apod. Záchytné sítě. Ochranné stříšky, přístřešky.

Podpůrné prvky nestabilních konstrukcí. Podpěry. Hevery.

Ploty. Ohrady.

Zábradlí. Madla.

Patníky.

Doplňky stavební výroby

Jeřáby.

13555872134 db5501fcc5 b-1-

Lešení při restaurátorských pracích v kapli Valdštejnského paláce v Praze. Bez lešení by památková péče byla skoro bezmocná...

Lešení.

Stavební výtahy.

Zednické náčiní.

Antikorozní ochrana

Korodující a nekorodující kovy a slitiny.

Nátěry. Pokovení.

Kovové konstrukce v památkové péči

Pro památkovou ochranu historických staveb či jejich částí zhotovených z kovu je důležité uchování praxe tradičních řemesel. K tomu je potřebná podpora vzdělávání, ale také dostatek specializovaných zakázek. Cechy, památkové instituce, vzdělávací zařízení apod. rovněž zajišťují speciální doplňkové či rekvalifikační kurzy.

Statická opatření. Kotvy. Výztuže.

Výztuže konstrukcí ztrácejících nosnost (stropy, stěny, krovy, základy, otvory, klenby...).

5055417222 c2315d5e74 b-1-

Korozi litinového sloupku urychlují v tomto případě účinky soli z mořské vody.

Koroze a konzervace výztuží. Posílení výztuží nebo jejich náhrada. Náhrada nevhodných historických výztuží šetrnějšími.

Konzervace povrchových úprav. Nátěry.

Poruchy střešních krytin, okapů.

Zastřešení narušených staveb, archeologických nálezů.

8370627275 0f7d7f2c9f b-1-

Industriální objekt po demolici většiny struktury. Zachované průčelí tovární haly je provizorně podepřeno ocelovou příhradovou konstrukcí. (Bývalá vagónka Tatra, Praha 5, Smíchov. Březen 2000.)

Dočasné výztuže pro dobu probíhající rekonstrukce či jiného stavebního zásahu.

Rámy a výztuže pro transfer.

Zásahy, které se neosvědčily. Stropy s traverzami a trapézovými plechy (často užívány v souvislosti s nadměrnými rekonstrukčními zásahy při modernizaci historických budov; mnohdy za cenu odstranění historických konstrukcí; historické stropy bývají pak podvěšeny pod novou konstrukcí).

Stále narůstá tlak na instalaci kabeláží pro rozvody silové elektřiny i pro informační systémy. S nimi souvisí i požadavky na často rušivé umístění antén pro bezdrátové spojení.

Stále významněji se při stavebních úpravách uplatňují klimatizační systémy, obvykle související s požadavky na kapacitní vzduchovody, převážně zhotovované z plechu.

Časté jsou nároky na instalaci výtahů. Částí památkářů jsou důrazně odmítány.

Ohrožení památek z kovů

Vážná ohrožení památek vznikají zanedbáváním údržby.

Poruchy střech či oplechování říms jsou často velmi nebezpečné pro části stavby, do kterých proniká dešťová voda.

V některých případech vzniká podezření, že zanedbávání údržby či např. poškození střešních krytin je záměrné, s cílem poškodit památku z důvodů spekulace, s cílem zbavit objekt památkové ochrany a parcelu pak výhodněji zpeněžit s předpokladem neregulovaného zřízení novostavby.

Ohrožení památek počínáním zlodějů kovů. Zloději loupí kovové části památek a odprodávají je do výkupen kovového odpadu určeného k recyklaci. Mnohdy tak jsou poškozeny životně důležité součásti památek - střechy, okapy, bleskosvody...

Kovové nástroje a přístroje v památkové péči

5941699957 9b24dabe50 b-1-

Šablona s posuvnými ocelovými jehlami používaná pro snímání charakteristických profilací architektonických článků (zde kamenného ostění na hradě Lipnice).

Měřické a dokumentační pomůcky pro dokumentaci památek.

Literatura

(Zatím namátkovitě - díky za pochopení.)

Luca SCAPPIN: L'impiego del metallo nell'architettura antica, in: Architetti, architettura e città nel Mediterraneo antico, Bruno Mondadori, Milan 2007. S. 291-305. https://www.academia.edu/6639711/. Kovové spojovací prvky v antickém stavitelství.