FANDOM


Kategorie: Wiki > Slovník

5079340664 5dedc1bb1b z d-1-

"Tančící dům" v Praze - jeho vztah z hlediska ne-/přizpůsobení kontextu je od vzniku stavby předmětem diskusí.

Jeden z ústředních pojmů památkové péče, i když z hlediska Památkového zákona je jeho váha relativizovaná. Ochranná pásma kulturních památek či památkově chráněná území v zásadě nepůsobí ve smyslu preference neměnnosti kontextu. Mnohé z toho souvisí s historicky podmíněnými přístupy památkové péče k "nevhodným" doplňkům památek, které jsou hodnoceny jako snižující památkovou hodnotu či autenticitu, a s vyhlídkou na zlepšení nevyhovujícího stavu v průběhu nynějšího či budoucího stavebního zásahu. Rovněž v průběhu diskusí či polemik s dalšími účastníky případného zásahu (vlastník, projektant...) se památková péče ocitá v pozici zvažování možného přínosu zamýšlené novostavby v historickém prostředí, případně i převyšujícího hodnoty dosavadního stavu. Památkáři se proto snaží zabývat poznáváním a zvažováním kvalit navrhované stavby či přístavby apod. To však vcelku obsahuje potenciální situaci, ve které mohou i památkáři obětovat dochovaný objekt, pokud mají důvody uznat vysokou kvalitu návrhu. Je otázkou, zda taková pozice památkářům v diskursu náleží. Zřejmě ale jde o to, aby mohli nějak v případě nemožnosti zachránit dosavadní objekt usilovat i o začlenění nové stavby do památkového kontextu.

5590336036 d601701483 z d-1-

Novostavba v poněkud zhrublé formě respektuje kontext alespoň v základní hmotové skladbě budovy. Žižkov (Praha 3), čp. 2859, Havlíčkovo náměstí 11.

Kontextuální pojetí. Např. u novostavby v historickém prostředí jej charakterizuje snaha o přizpůsobení celkových proporcí stavby, tvaru střechy, rozmístění a rozměrů okenních a vstupních otvorů apod.

V souvislosti s potřebou zdůrazňovat či prokazovat autenticitu však dochází k nekontextuálním řešením např. v případech, kdy v obavě z mystifikace (kdyby např. nový objekt či doplněk historického objektu mohl navozovat představu, že je "původní", nebo že je historickým doplňkem). Často pak i se souhlasem památkáře dochází k volbě kontrastního řešení, které ovšem kontext vždy mění.

Kontext nejen v archeologii

Jako "kontext" je označovaná souvislost věcí, např. uložených v jedné odlišitelné vrstvě stratigrafie v nálezové situaci. Nikoliv tedy přímo souvislost určitých věcí s dalšími.