FANDOM


Slovník > Biografický slovník

Jiří Škabrada (*20.2.1946) je významným badatelem a znalcem v oborech lidové architektury, historických stavebních konstrukcí, typologie staveb. Systematicky se věnuje také prosazování konzervace historických staveb, citlivému přístupu k uchování historické konstrukční substance i architektonických prvků, jakož i kvalifikovaného přístupu k zachování či revitalizaci prostředí městských i venkovských sídel. Dlouhodobě působí též jako pedagog na školách architektury, archeologie či restaurování.

Studia

1969 – ČVUT v Praze, obor architektury; titul Ing. arch.

1971-1974 – interní aspirantura na Fakultě architektury ČVUT v Praze; titul CSc.

Zaměstnání

1974 – Archeologický ústav AV ČR; pomocné práce při výzkumech.

1974-1986 – Státní ústav pro rekonstrukce památkových měst a objektů (SÚRPMO) – průzkumové středisko 03, ateliér lidové architektury

1986-1989 – Státní ústav památkové péče a ochrany přírody, vedoucí oddělení lidové architektury, archeologických a technických památek. Zde významně přispěl k vyhlašování vesnických památkových rezervací a zón. Svými výzkumy přispěl k posunu v poznání typologie nejstarší vrstvy dochovaných vesnických staveb.

1989-2011 – Pedagogická činnost na Fakultě architektury ČVUT v Praze, ústavy dějin architektury a památkové péče.

Pedagogická činnost

 • ČVUT v Praze, Fakulta architektury a Fakulta stavební.
 • Západočeská univerzita v Plzni.
 • Univerzita Karlova v Praze.
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze.
 • Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta (Ústav historických věd), Fakulta restaurování v Litomyšli (od roku 2003).

Činnost v oblasti památkové péče

Aktivity pro ochranu lidových staveb a venkovských sídel.

Odborná a výzkumná činnost

Výzkumy lidové architektury a vesnického urbanismu. Stavebně-historické průzkumy v kombinaci s dalšími výzkumnými metodami.

Spolupráce na výzkumu pražských románských domů se Zdeňkem Dragounem a Michalem Trymlem (výsledkem je kniha Románské domy v Praze).

Členství v odborných radách, výborech, komisích

 • Vědecká rada ministra kultury pro památkovou péči (PDF; stav ke 4.5.2015)
 • Redakční rada časopisu Průzkumy památek (od roku 1994).
 • Spoluzakladatel a organizátor konferencí Dějiny staveb v Nečtinách.
 • Sdružení pro stavebněhistorický průzkum.
 • Oborové rady pro doktorandské studium na Fakultě architektury ČVUT a Filozofické fakultě Univerzity Pardubice.

Bibliografie

Je autorem několika odborných a popularizačních knih a vysokoškolských učebnic.

Výběr

 • Vesnické stavby a jejich úprava (se Svatoplukem Voděrou), Praha 1975.
 • Jihočeská lidová architektura (se Svatoplukem Voděrou).
 • Příspěvky k poznání středověkého stavitelství (s Miladou Radovou), Praha 1991.
 • Původní plánová dokumentace lidové architektury (s Martinem Ebelem), ČVUT v Praze, Praha 1996.
 • Konstrukce historických staveb, Argo, Praha 2003 (dotisk 2007). EAN: 9788072035489
 • Románské domy v Praze (s Michalem Trymlem a Zdeňkem Dragounem), Paseka, Praha 2003.
 • Lidové stavby. Architektura českého venkova, Argo, Praha 2005, 248 s. EAN: 9788072030828
 • Chalupy v Čechách na historických stavebních plánech (s Martinem Ebelem), Argo, Praha 2014, 272 s. EAN: 9788025713587
 • Přehled vývoje konstrukčního utváření výplní otvorů v historických stavbách, sborník Svorník 2, s. 5-11, Praha 2004.
 • Okna tvrze v Sudkově Dole (s Michaelem Ryklem), sborník Svorník 2, s. 115-124, Praha 2004.
 • Příspěvek k poznání počátků současné legendy grafického výstupu stavebněhistorických průzkumů, s. 188-191, Průzkumy památek 2004/I.
 • Zajímavosti roubené světnice a domu čp. 4 ve Vitějovicích u Prachatic, s. 159-164, sborník Dějiny staveb 2004.
 • Krovy na historických stavebních plánech (s Martinem Ebelem), sborník Svorník 3, s. 213-240, Praha 2005.
 • Nejstarší plán krovu z českobudějovického archivu (s Martinem Ebelem a D. Kovářem), sborník Svorník 3, s. 123-128, Praha 2005.
 • Dům čp. 4 v Litomyšli (s Martinem Ebelem), sborník Svorník 6, Praha 2008, str. 225 – 228.
 • Johann Benesch a zednická rodina Mayerů – tvůrci lidových staveb na panství Malá Skála (s Martinem Ebelem), sborník Dějiny staveb 2008, Plzeň 2008, str. 185-191.
 • K otázce původu konstrukce hlavního krovu lodi kostela sv. Bartoloměje v Plzni (s Janem Anderlem), sborník Dějiny staveb 2008, Plzeň 2008, str. 224-226.
 • Tradiční dřevěné stavitelství v Čechách (s Petrem Dostálem), Stavební kniha 2008, Brno 2008, str. 43-82.

Nepublikované práce

Kromě publikací vypracoval řadu stavebně-historických průzkumů a odborných posudků.

Stavebně-historické průzkumy

 • Dům, zvaný Dřevěnka v Úpici čp. 92
 • Objekt někdejší fary v Roprachticích u Semil čp. 1
 • Objekt někdejší fary v Dašicích čp. 55
 • Vesnická usedlost čp. 16 v Telecí u Poličky
 • Vnější dílenská část areálu Masarykova nádraží v Praze
 • Chalupa v Dlouhé Vsi u Sušice čp. 81
 • Chalupa ve Zhoři u Pacova čp. 3
 • Chalupa ve Velharticích čp. 101

Odkazy

Literatura

Externí odkazy

Reference


Kategorie:Čeští památkáři

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.