FANDOM


Toto je pracovní, testovací, nehotová atd. verze!!! Díky za pochopení!

Ing. Jan Sommer (*1955, Praha)

(datum a místo narození je vhodné, ale není možné jej stanovit jako povinné; pokud to správci najdou jinde ve veřejných zdrojích, asi sami provedou doplnění)

Odborné zaměření

(preferovaná témata, profesní specializace; jakási anotace pro památkovou sféru)

Středověká architektura, zejména sakrální. Konstrukce historických staveb. Metodické otázky stavebně-historického průzkumu, operativního průzkumu a dokumentace. Publikační činnost k uvedeným tématům a otázky operativního publikování, otevřeného přístupu k památkovým informacím apod.

Studium

(zejména VŠ, kdo učil, významní spolužáci)

ČVUT, Fakulta strojní. Účast v Kroužku doc. Radové-Štikové na Fakultě architektury ČVUT.

Zaměstnání

(může jít jen o heslovitý přehled s časovými údaji, ale pokud možno by měly být uvedeny zastávané pozice, vykonávané úkoly)

Od roku 1984 samostatná odborná publikační činnost zejména z výsledků terénních průzkumů středověkých staveb.

V památkové péči činný od roku 1991.

 • 1991-1992 Středočeské středisko státního ústavu památkové péče a ochrany přírody. Dokumentace staveb. Redakce Památek středních Čech.
 • 1992-2002 Redakce časopisu Zprávy památkové péče, vč. příloh, metodických publikací, redakčního webu…
 • 1995-2005 Výzkum venkovských kostelů v Čechách.
 • 2002-2016 Redakce webu Národního památkového ústavu.
 • Od 2016 SHP, OPD a EDIS v NPÚ.

Činnost v oblasti památkové péče

(přehled vědecké, pracovní, vzdělávací aj. činnosti; lze rozdělit do podkapitol, je možné se rozepsat o výsledcích, přínosech apod.)

Působení v institucích, organizačních výborech, poradních orgánech, spolcích, redakcích, redakčních radách.

 • Redakční rady časopisů Zprávy památkové péče, Průzkumy památek. Lektorská činnost např. pro sborníky Castellogica Bohemica, Svorník.
 • Členství: Společnost přátel starožitností, Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, ČNK ICOMOS.

Výzkumná a vědecká činnost

 • Účast na výzkumných úkolech Terminologický slovník památkové péče, Biografický slovník památkové péče, CARARE.

Účast na konferencích apod. (organizační podíl, vlastní příspěvky, důležité navštívené akce)

 • Konference Dějiny staveb.

Pedagogické působení

 • Jednotlivé přednášky na univerzitách v Plzni, Ústí nad Labem a Karlově v Praze.
 • Přednášková činnost (akademická i populární)
 • Výklad na turistických vycházkách.

Další odborné aktivity

Otázky začlenění architektonických a konstrukčních prvků staveb v informačních systémech kulturního dědictví. Způsoby dokumentace historických stavebních konstrukcí a architektonických článků.

Odkazy

(např. na on-line dostupné rozhovory v médiích, snímky v MIS nebo jinde, profily na Facebooku, na academia.edu nebo Researchgate.com či jinde)

Literatura

(pokud existují jubilejní medailóny o osobě, které je heslo věnované apod.)

Lubomír SLAVÍČEK, Anděla HOROVÁ, Polana BREGANTOVÁ: Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů, Academia, Praha 2016, ISBN 978-80-200-2094-9, s. 1336-1338.

Archiv

(pokud jsou někde spisové dokumenty z odborné agendy, k výzkumům apod.)

Publikační činnost

(výběr důležitých titulů vč. dostupných na internetu; kompletní výpis je ovšem také vítán; orientaci čtenářů mohou usnadnit např. stručné komentáře, odkazy na recenze apod.)

Výběr článků on-line: https://npu.academia.edu/JanSommer

Reference

(přehled vědeckých prací, výzkumných akcí)

Elaboráty SHP, OPD...

Poznámky

(zdroje)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.