FANDOM


Slovník > stavby > stěny staveb > konstrukce stěn staveb

Stěna s hrázděnou konstrukcí má nosné, vazné a ztužící prvky obvykle z dřevěných trámů spojovaných tesařsky (čepy, plátováním). Rámy stěn jsou tvořeny prahovými a korunními vaznicemi, krajními sloupky a sloupky mezilehlými. Mezi tyto hlavní prvky jsou vkládány různé spojky a výztuhy, pásky či příčky zavětrování apod. Vhodným způsobem jsou do tohoto systému vkládány rámy vstupů nebo okenních otvorů. Tyto konstrukce jsou často středověkého původu.

14990504384 3f6e2184ae b-1-

Model hrázděné konstrukce na veletrhu Památky 2014.

Výplň rámů byla prováděna velice pestrou škálou vyzdívek, proutěných výpletů s omazávkou atd., přičemž se často jednalo o regionálně a časově specifická řešení, mnohdy ovšem značně individualizovaná.

Řada staveb má hrázdění viditelné, přičemž omítky vyzdívek nepřekrývají dřevěné prvky, které mohou být zdobené řezbou nebo malbou. Při pozdějších opravách ovšem často docházelo k překrytí hrázděných konstrukcí omítkami nebo i plentami. Proto bývají mnohdy až v průběhu novodobých oprav relikty odhalovány při stavebně-historických průzkumech apod.

Odkazy

Jan VINAŘ: Konstrukční principy hrázděných staveb, díl 1, 2, 3, 4.