FANDOM


Metody dokumentace > Fotodokumentace

Toto je pracovní verze stránky, jejíž ambicí je přispívat kvalitě fotografické dokumentace památek upozorněním na některé často se opakující vady veřejně sdílených fotek - zejména těch z Wikimedia Commons. Počítá se s tím, že pro lepší srozumitelnost budou doplněny snímky zvolených scén za různého osvětlení, v různých perspektivách apod. tak, aby bylo lépe zřejmé, které provedení je pro dokumentaci památek vhodnější. Proto berte dosavadní výběr i komentáře shovívavě, spíše jako přípravu a hledání optimální kondenzace vyjádření i nejvýmluvnějších příkladových snímků.

Záběr

Volba záběr snímku se záměrem dokumentace památky by měla odpovídat objektivitě a pokud možno záznamu vhodného celku či polocelku/-detailu jaksi celistvě, pokud to dovolí prostorové podmínky apod.

450px-Olsana14-1-

Olšanské hřbitovy v Praze. Novogotický baldachýn hrobky. Foto Kjanina, Wikimedia Commons, lic. CC by-sa-4.0. Zdroj.

Je vhodné, když součástí fotodokumentace památky jsou i záběry širších perspektiv, zachycující prostředí památky. Nicméně na tomto snímku je informace jak o památce, tak o jejím prostředí velmi omezená.

Silueta

Wikia140914-DCE-chyby-silueta-bozimuka-potvorov-f-jaroslav-lehecka-WMC-lic-ccbysa4

Boží muka, okraj obce, Potvorov. Foto Jaroslav Lehečka, Wikimedia Commons, lic. CC by-sa-4.0. Zdroj.

Chybná expozice. Obecně nedostatek světla. Bylo lépe počkat na jindy...

Světlo je velmi málo kontrastní, ale přesto by bylo možné snímek do jisté korigovat tak, aby na něm bylo vůbec něco vidět. Samozřejmě může takovou korekci podstoupit i uživatel snímku, ale to pro encyklopedii není ideální.

Wikia140919-wlm-mnichovice-mariansky-sloup-f-lukas-panek-WMC-ccbysa4

Mnichovice, mariánský sloup na náměstí. Foto Lukáš Pánek, WMC, lic. CC by-sa-4.0. Zdroj.

Takový rozsah kontrastů je bez speciálních úprav snímku (HDR...) prakticky nezvládnutelný. Pokud by nebyl příliš tmavý sloup (jak je to v daném případě), bude přesvětlené pozadí. V podobných případech je možné případně zkusit přisvětlení bleskem, ale pak bývá osvětlení motivu v popředí příliš zplošťující.

Zde by asi nezbývalo nic jiného, nežli počkat na jiné osvětlení (vhodnější denní dobu, rozptýlené světlo při zcela něbo částečně zatažené obloze), případně snad použít stativ a vytvořit sérii expozic a zpracovat kvalitní HDR výstup (to se asi v daném případě zdá skoro zbytečné).

Zbytečné kácení

Wikia140915-DCE-chyby-kaceni-potstat-kl-f-isolda11-WMC-lic-ccbysa4

Kostel v Potštátě. Foto isolda11, Wikimedia Commons, lic. CC by-sa-4.0. Zdroj.

Na snímku je patrný jeden z častých základních problémů. Fotograf umístí střed snímku na nejdůležitejší část objektu - budovy jsou tak v polovině výšky. Stavby se pak mnohdy nadměrně kácejí, čemuž lze často zabránit tím, že se aparát zamíří níže - rovnou se tedy odřízne většina oblohy (v tomto případě prakticky zbytečná). Při následném zpracování pak lze ořínout i silnici. Svislice jsou pak zcela, nebo aspoň téměř svislé.

Zpravidla také omezíme vliv světlejší oblohy (či protisvětla) na expozici a lépe se bráníme vytváření tmavých siluet.

Perspektiva

Wikia140914-DCE-chyby-perspektiva-f-Petr1888-WMC-lic-ccbysa4

Hernychova vila, 17. listopadu 72, Ústí nad Orlicí. Foto Petr1888, Wikimedia Commons, lic. CC by-sa-4.0. Zdroj.

Příklad nevhodně použitého širokoúhlého objektivu. Nadměrnou část záběru tvoří asfaltový povrch komunikace, který bylo vhodné odříznout v editačním programu. Je však možné, že by bylo lze použít i delší ohnisko objektivu a zabrat jen dokumentovanou budovu. Tak by se dosáhlo větší kvality záznamu detailu.

Vyrovnávání perspektivy

Wikia140915-DCE-chyby-kipovani-chvalkovice-NA-kl-f-Petr1888-WMC-lic-ccbysa4

Chvalkovice (NA), kostel. Foto Petr1888, Wikimedia Commons, lic. CC by-sa-4.0. Zdroj.

Snímek zřejmě ukazuje výsledek poněkud nadměrného užití nástroje pro vyrovnání perspektivy v grafickém editoru. Celá scéna včetně věže ubíhá doleva nahoru - náklon horizontu je jasně patrný i na silnici. Dokonce i věž je nakloněná směrem vlevo.

351px-2014 Ratusz w Starym Boguminie 01-1-

Radnice ve Starém Bohumíně. Foto Hons084, Wikimedia Commons, lic. CC by-sa-4.0. Zdroj.

Příklad "překipovaného" snímku. Nesprávně korigovaná perspektiva mnohdy souvisí s deformací výšky objektu. Zde je budova převýšená, což je nepříliš nápadně patrné např. podle převýšení záklenků oken v patře, v "originále" půlkruhových. Programy pro běžnou editaci snímků (pokud je mi známo) neobsahují jednoduchý nástroj ke korektnímu korigování šikmo fotografovného pravoúhelníku. (Případně upozorněte v komentáři či v diskusi na vhodný postup.)

Nezvládnutá barevnost a kontrast

Wikia140914-DCE-chyby-sedivost-kostel-potvorov-f-jaroslav-lehecka-WMC-lic-ccbysa4

Kostel v Potvorově. Foto Jaroslav Lehečka, Wikimedia Commons, lic. CC by-sa-4.0. Zdroj.

Snímek je zatažený nízkým kontrastem a malou sytostí barev, které jsou také zřejmě špatně vyvážené (nedostatek modré?).

Neadekvátní fotografické vybavení

Foto

Mis180210-cerekviceNdLoucnou-rackova-2012-1

Cerekvice nad Loučnou, čp. 11. Detail dřevěné konstrukce štítu. Foto Eliška Racková, NPÚ, 2012. Zdroj.

Příklad pohotovostní dokumentace (pod heslem, že lepší je cokoliv, nežli nic, což je "železná" logika, proti níž nelze nic namítat z více hledisek), kdy se nejednou musíme smířit s ne příliš kvalitním snímkem. Přesto je třeba na tyto nedostatky myslet a snažit se jim dle možností vyhýbat. Krom tmavých okrajů, neosvětlených bleskem vestavěným do fotoaparátu, je u dolního okraje snímku viditelný typický stín vržený objektivem přístroje.

Protisvětlo

Wikia140914-DCE-chyby-protisvetlo-brno-pisarecka-vodarna-f-Henta-WMC-WMC-lic-ccbysa4

Vodárna, Pisárecká 277/1, Brno, Pisárky. Foto Henta, Wikimedia Commons (WLM 2014), lic. CC by-sa-4.0. Zdroj.

Snímek patří k těm, které jsou značně znejasněny působením protisvětla. Zde se zdá, že byla zasažena světlem i čočka objektivu, což by mohlo přispívat k zamlženému charakteru snímku. Samozřejmě se na tom podílí i to, že hlavní část scény je vlastně ve stínu, kde jsou snížené kontrasty.

Snímek je také příznačnou ukázkou zbytečného neřešení naklonění aparátu při fotografování. Pomohlo by soustředit se na polohu přístroje již při snímání. Je jasné, že různé okolnosti mohou způsobit, že dojde k přehlédnutí náklonu některé fotografie (řada fotografů také mívá podvědomý sklon mírně aparát ...sklánět k jedné straně). Pak je ale možné ve většině fotografických editačních programů provést správné natočení / narovnání (v zásadě tak, aby svislice uprostřed snímku byly svislé).

HDR

Wikia140914-DCE-chyby-HDR-tocnik-kralovsky-palac-f-lukas-kalista-WMC-lic-ccbysa4

Točník, Královský palác hradu. Foto Lukáš Kalista, Wikimedia Commons (WLM 2014), lic. CC by-sa-4.0. Zdroj.

Úpravy světela kontrastu zařaditelné pod nástroje HDR by se měly užívat s mírou, tak aby nezpůsobovaly markantní zkreslení barevnosti scény. Na tomto snímku lze označit úpravy již jako nadměrné (i když tento komentář se někomu může zdát příliš příkrý).