FANDOM


Slovník > Metody dokumentace

[Toto je pracovní prostor, bez nároku na úplnost či dokončenost! Díky za pochopení!]

Fotografie - Typické chyby. Výběr snímků různých motivů.

Fotografie - Typy vad. Jeden motiv v různých "situacích".

Odkazy na návody

Metodika NPÚ (pracovní verze). Velmi velmi podrobné, ale celkem dobře srozumitelné. Speciální odpovědi se nehledají snadno. Ale každý by si to měl přečíst, aby věděl, jak je pečlivost důležitá. Definitivní verze tiskem.

Různé zdroje (rádi doplňujeme další):

Jak nefotit drobné památky.

Jednoduché metody dokumentace historických staveb – souvislosti OPD a HLON. Širší záběr, ale jsou obsaženy i poznámky k dobrým a špatným fotkám.

K metodám dokumentace památek - fotografie. Několik specializovaných detailů v širších souvislostech ostatních metod dokumentace. Barva, kotrast...

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.