FANDOM


Slovník > Metody zkoumání

Metoda umožňuje po podrobném proměření tlouštěk letokruhů dřevěných prvků stanovit jejich následnost. Získanou křivku lze porovnat se standardy, stanovenými na základě dřevěných prvků známého stáří, a tím určit stáří zkoumaného prvku. Pokud je na zkoumaném prvku dochován podkorní letokruh, lze stanovit rok (případně i roční dobu) smýcení použitého stromu.

Toho se využívá především při datování dřevěných prvků zabudovaných ve stavbách, což umožňuje vznik stavby exaktně časově zařadit (samozřejmě s vědomím možných nepřesností v případě druhotného užití staršího trámu v pozdější stavbě apod.).

Proto se metoda nejčastěji uplatňuje při stavebně-historickém průzkumu, archeologii apod.

Odkazy

Databáze dendrochronologicky datovaných objektů, aktuality z oboru: www.dendrochronologie.cz