FANDOM


Slovník

17044511365 d6da0f2feb c-1-

Roztoky (okres Praha-západ), arkádové nádvoří zámku.

Řada oblouků nesených podporami (pilíři, sloupy). Zpravidla je zděná. Výraz arkáda se používá (v přeneseném smyslu) i pro řadu podpor, nesoucí přímé trámy, překlady, sled oblouků.

Arkáda může být také iluzívní, např. ve formě reliéfu, vytvořeného na stěně, případně může jít i o iluzívní provedení v malbě (či sgrafitu apod.). V takovém případě se vyskytuje i označení arkatura (ve smyslu členění plochy průčelí řadou oblouků zejména provedených v reliéfu).

Patrové arkády se uplatňovaly u vícepodlažních budov jako vnější komunikace mezi místnostmi, opatřenými vstupy z arkády. To více méně souviselo s typy budov, které nebyly vybaveny chodbou v samostatném traktu uvnitř dispozice. Takové arkády byly v historii příznačné pro hrady, radnice, honosné měšťanské domy, zámky, některé kláštery apod.

Obdobnou funkci plní jednodušší pavlače, obvykle bez vnější nosné zdi s arkádami, nýbrž nesené konzolami (krakorci) zapuštěnými do obvodové zdi budovy.